Belastingen gaan fors omhoog

In 2019 stijgt de personenbelasting met 15% en de opcentiemen op onroerende voorheffing met 30%.


Klik op de foto's om deze te vergroten.