Schepen in Asse

Jan De Backer is schepen van Departement Algemeen Bestuur, Communicatie, personeel, ICT, Financiën en Burgerzaken voor CD&V in Asse.


Als hij van de inwoners van Asse de kans krijgt, wil Jan De Backer Asse verder uitbouwen tot een centrumgemeente voor de hele regio van het Pajottenland.


Openbare Werken

Dorpskernvernieuwing in Asse zijn prioritair voor Jan De Backer. Asse moet een warme leefomgeving zijn voor iedereen. De huidige verkeersknoop moet worden opgelost en Asse moet fietsvriendelijker zijn. Mobiliteit en veiligheid gaan voor Jan De Backer immers hand in hand.


ICT

Als schepen van ICT in Asse, houdt Jan De Backer zich bezig met alles wat met informatica te maken heeft binnen het gemeentehuis, alsook de online communicatie met de burger, zoals via de website…


Veiligheid

En als Schepen van Veiligheid wenst Jan De Backer iedereen in Asse een aangename, veilige woonbuurt toe, een veilig werk- en verkeersomgeving.

Een dankbetuiging gaat hiervoor uit naar o.a. de vele vrijwilligers die actief zijn als verkeersopzichters aan de scholen, de fietspool-begeleiders, de leden van de adviesraden voor een betere mobiliteit en toegankelijkheid voor minder-validen en senioren, dienstverleners als het Rode Kruis e.a., en aan onze eigen veiligheidsdiensten Politie, Brandweer, enz.Jans engagement

"Persoonlijk zal ik met alle betrokkenen, deskundigen en in overleg met onze medeburgers, ten volste meewerken aan het opstellen en concreet uitvoeren van een integraal veiligheidsplan voor onze gemeente."